O Chrześcijańską odnowę naszych rodzin.

   Pierwsza Nocna Pielgrzymka Piesza z Miedniewic do Niepokalanowa wyruszyła 13 grudnia 2014 r. Nawiązuje do  dzieła Jana Topolskiego, który przez 20 lat prowadził w każdą drugą sobotę miesiąca pielgrzymki na trasie z Błonia do Niepokalanowa. Obecnie przekształciły się w całonocne czuwanie modlitewne w Niepokalanowskim Sanktuarium. W każdą drugą sobotę o 21.00 rozpoczyna się nocny maraton Modlitwy i trwa do 5.30 w niedzielę . Chętni do tej formy pielgrzymowania proszeni są o kontakt z Janem Topolskim / tel.+48 697 188 198 / .

   Nocny marsz w opinii wielu uczestników tych pielgrzymek ma swój sens i sprzyja pogłębieniu duchowej relacji z Panem Bogiem. Powstała więc myśl zorganizowania nowej pielgrzymki. Wybór trasy z Miedniewic do Niepokalanowa nie jest przypadkowy. Miedniewicki klasztor to miejsce naznaczonym kultem Matki Bożej Świętorodzinnej , po drodze w Szymanowie jest Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej, a Niepokalanów nieodłącznie związany jest ze św. o. Maksymilianem Marią Kolbe i Matką Bożą Wszechpośredniczką Wszelkich Łask. Trasa pielgrzymki to także część Szlaku Świętego Jakuba zaczynającego się w Warszawie i prowadzącego do Santiago de Compostella .

   Szczęśliwie się składa, że Miedniewickie Sanktuarium przetrwało w nienaruszonym stanie wszelkie dziejowe burze, których na tych terenach było niemało, stąd myśl by w czasach, gdy rodzina staje się tak agresywnie atakowaną przez „nowoczesność” prosić MAZOWIECKĄ PANIĄ z Miedniewic o pomoc w obronie chrześcijańskich wartości naszych Rodzin. Niech w czasie zamętu duchowego to miejsce będzie początkiem i swego rodzaju Opoką i Latarnią wskazującą, co jest najważniejsze w naszym życiu .

   Nocne pielgrzymowanie wypada zawsze w drugą sobotę miesiąca. Zaczyna się o 21.00 Apelem Jasnogórskim i Mszą św. w Miedniewicach. Ok. 22.30 następuje wymarsz. W drodze są dwa odpoczynki – ok. 1.00 i 3.00.

   Ok. 5.30 dochodzimy do Niepokalanowa, gdzie o 5.45 sprawowana jest Eucharystia dla pieszych pątników i uczestników nocnego czuwania. Jest to uroczyste zakończenie naszego pielgrzymowania.

Organizatorzy

Akt Oddania Pielgrzymki Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Album Zdjęć

Organizatorzy Pielgrzymki

  • Organizatorami Nocnej Pokutnej Pielgrzymki łączącej Sankuaria Maryjne: Miedniewice koło Wiskitek i Niepokalanów są Panowie Jan Bąk oraz Andrzej Olizarowicz. Poniżej zamieszczamy list polecający o.Mirosława Bartosa oraz o. Krzysztofa Oniszczuka Kustoszów Sanktuariów w Niepokalanowie i Miedniewicach.
  • LIST POLECAJĄCY

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt wprost do organizatorów Pielgrzymki:

Janek: 694 005 412 // 609 562 751  j.bak20@upcpoczta.pl, janekbpp@gmail.com
Andrzej: 501 705 502