Regulamin.

1.      Pielgrzymka Miedniewice-Niepokalanów  jest przedsięwzięciem  "Non Profit" gromadzącym ludzi  Dobrej Woli bez przymusu  w celu modlitwy i pokuty na określone intencje własne i inne.

2.      Każdy uczestnik powinien  swoim zachowaniem i postępowaniem, nie utrudniać marszu, a w czasie odpoczynku  uszanować potrzebę ciszy – jest  pora nocna. Nocne Polaków rozmowy można prowadzić  na zewnątrz autokarów.

3.      Wszyscy pielgrzymi powinni być zaopatrzeni w elementy odblaskowe i  latarki. Znaczna część trasy przebiega poza terenem zabudowanym i  nie oświetlonym. Dla większości  innych uczestników ruchu drogowego obecność pielgrzymki o tej porze  jest  dużym zaskoczeniem, i  nieprzewidzianą  przeszkodą. Obowiązuje nas bezwzględne przestrzeganie przepisów KODEKSU DROGOWEGO, oraz poleceń Służby Porządkowej Pielgrzymki.

     (Przypominamy, że zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi być wyposażony w kamizelkę odblaskową lub element odblaskowy umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.) 

4.      Poruszanie się w porze nocnej narzuca konieczność posiadania stosownego do pory roku i dnia ubioru. Organizatorzy nie zapewniają prowiantu i napojów. Każdy we własnym zakresie przygotowuje zaopatrzenie .

5.      Pielgrzymka to nie miejsce dla osób będących pod wpływem alkoholu,  środków odurzających i innych „wspomagaczy”. W przypadku ujawnienia sytuacji  sugerujących powyższe okoliczności  będą wzywane odpowiednie Służby. W czasie marszu nie palimy papierosów. Sugerujemy by w ramach pokuty w  tę  jedną noc  wytrzymać bez kilku dymków.

6.      Znakiem pielgrzyma jest  KRZYŻ. Dlatego też dajmy pierwszeństwo znakowi wiary, niech prowadzi nas do celu.  Nie wychodzimy przed.

7.      Po zakończeniu odpoczynku sprawnie i bez ociągania się opuszczamy autokary. Maruderstwo opóźnia wymarsz przez co następny odpoczynek będzie krótszy.

8.      Gdy zajdzie sytuacja konfliktowa, wymagająca pomocy medycznej, czy też ktoś osłabnie, lub inna; należy to jak najszybciej zgłosić Służbie Porządkowej Pielgrzymki,  lub organizatorom.

9.      Dobry pielgrzym to taki jak by go nie było;  to znaczy nie śmiecimy, nie zostawiamy za sobą nieczystości, a nasza obecność  nie wywołuje przykrych skojarzeń.

10.  Miejmy świadomość, ze nie każdy spotkany na naszej drodze człowiek jest naszym „fanem”.

11.  Przedstawione powyżej punkty akcentują najbardziej istotne zagadnienia, których serio potraktowanie pomoże bezpiecznie pokonać  pielgrzymi szlak. Oparte są na wieloletnim uczestnictwie w pielgrzymkach  Błonie -  Niepokalanów, co pozwoliło poznać specyfikę nocnego chwalenia Pana Boga, gdy inni smacznie śpią.

                         ORGANIZATORZY        

 

Album Zdjęć

Organizatorzy Pielgrzymki

  • Organizatorami Nocnej Pokutnej Pielgrzymki łączącej Sankuaria Maryjne: Miedniewice koło Wiskitek i Niepokalanów są Panowie Jan Bąk oraz Andrzej Olizarowicz. Poniżej zamieszczamy list polecający o.Mirosława Bartosa oraz o. Krzysztofa Oniszczuka Kustoszów Sanktuariów w Niepokalanowie i Miedniewicach.
  • LIST POLECAJĄCY

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt wprost do organizatorów Pielgrzymki:

Janek: 694 005 412 // 609 562 751  j.bak20@upcpoczta.pl, janekbpp@gmail.com
Andrzej: 501 705 502